Kristallens SK

Logga in

Intresseanmälan

Error:
Error:

Obligatoriska uppgifterFrivilliga uppgifter

Vilken skola och klass går barnet i?

Är barnet redan kamrat med någon annan junior i klubben, i så fall vem?

Ungefär vilka förkunskaper har junioren (t ex "inga", "kan grundläggande regler", "spelar regelbundet med familj och vänner", "har redan deltagit i turneringar")


Kristallens Schackklubb är försiktiga med hur vi använder era och ert barns personuppgifter. Nedan finns dock några exempel på sammanhang där ert barn kan komma att kopplas ihop med schackklubben på ett utåtriktat sätt. Om ni t ex har skyddad identitet så lämna relevanta rutor tomma så kontaktar vi dig och diskuterar en lösning så att ni ändå kan bli medlemmar.